Metis – Counseling Filosofico

 

 

Metis – Counseling Filosofico
Responsabile: Antonio Gianesini
Via Giacinto Gigante n° 7 – 80136 – Napoli
Telefono: 339-6702134
E-mail: info@metiscounselingfilo.it